Kurs för att driva hunddagis 
– Helt på distans
För att starta hunddagis i större utsträckning eller som yrke krävs det tillstånd från länsstyrelsen.